Dlouhodobý vliv baricitinibu na radiografickou progresi kloubního poškození u pacientů s revmatoidní artritidou – studie RA-BEYOND

Číslo: 3 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Revmatologie

Souhrn

Zabránit rozvoji strukturálního poškození kloubů je u pacientů s revmatoidní artritidou (RA) jedním z hlavních cílů léčby. Základní terapií u těchto pacientů jsou chorobu modifikující léky (DMARD), které jsou schopné omezit míru radiografické progrese kloubních změn.

Baricitinib je perorálně podávaný selektivní inhibitor Janusových kináz, JAK1 a JAK2. V četných klinických studiích bylo prokázáno, že baricitinib přináší léčeným pacientům klinický prospěch, a to včetně snížení míry strukturálního poškození kloubů.

V klinické studii III. fáze RA-BUILD již bylo dokumentováno, že baricitinib signifikantně omezuje radiografickou progresi kloubního poškození u pacientů s RA, u nichž byla neuspokojivá odpověď na předchozí léčbu konvenčními syntetickými DMARD (csDMARD) nebo kteří tuto léčbu nesnášeli. Po ukončení studie RA-BUILD, která trvala 24 týdnů, mohli pacienti vstoupit do dlouhodobého sledování v rámci jejího prodloužení s označením RA-BEYOND.

Komentář ke studii

doc. MUDr. Jakub Závada, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky