Kabozantinib vs. standardní péče v 1. linii léčby pokročilého/metastatického renálního karcinomu

Číslo: 3 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Kabozantinib je cílený lék s malou molekulou, který inhibuje tyrosinkinázy receptorů VEGF, MET, AXL a další tyrosinkinázy, jež mají vztah k nádorovému růstu (RET, FLT3, KIT či ROS). Na základě studie METEOR byl kabozantinib registrován pro terapii pokročilého karcinomu ledviny (RCC) u dospělých, kteří již absolvovali léčbu cílenou na VEGF. Nově je kabozantinib indikován i v 1. linii léčby, a to u dosud neléčených dospělých s pokročilým RCC se středním nebo špatným rizikovým profilem. Indikace do 1. linie byla mimo jiné podpořena daty z klinické studie CABOSUN, která porovnávala kabozantinib v 1. linii léčby pokročilého RCC se sunitinibem, tedy současným standardem. Kabozantinib v tomto porovnání vedl k signifikantně delšímu přežití bez progrese (PFS – 8,6 vs. 5,3 měsíce).

K léčbě pokročilého RCC jsou v různých zemích zavedeny rozdílné terapeutické standardy. Přímé porovnání účinnosti a bezpečnosti všech dostupných léčebných modalit není obvykle k dispozici. Proto jsou cenná i porovnání nepřímá, která jsou prováděna formou síťových metaanalýz.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky