Léčba pacientů s mCRPC – výsledky z evropské databáze FLAC

Číslo: 3 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Řada klinických studií, které hodnotily léčbu pacientů s metastatickým kastračně rezistentním karcinomem prostaty (mCRPC), dokumentovala prokazatelný účinek několika různých léčiv na jejich celkové přežití (OS). Optimální sekvence léčby pacientů s mCRPC však není, v důsledku doposud chybějících prospektivních randomizovaných studií, v současné době doporučena. Prokazatelně zatím, podle výsledků klinických studií, k prodloužení OS pacientů s mCRPC vedla léčba docetaxelem, kabazitaxelem, sipuleucelem-T, léky ze skupiny ARTA (androgen receptor axis target therapy), jako je abirateron acetát nebo enzalutamid, a radiem-223. Užití kabazitaxelu vede ke srovnatelnému přínosu v parametru OS jako docetaxel, a to u pacientů, kteří dosud nebyli léčeni chemoterapií ani ARTA. Bylo také dokumentováno, že kabazitaxel prodlužuje OS pacientů s progresivním onemocněním, kteří jsou léčeni, případně dokončili léčbu docetaxelem. Kabazitaxel je rovněž účinný u pacientů s progresí onemocnění při terapii ARTA.

V současné době je výzvou racionálně integrovat široké armamentárium dostupných léčiv do každodenní klinické praxe a maximalizovat prospěch konkrétních pacientů z vybrané léčby. Nové informace o účinnosti různých terapeutických sekvencí na OS pacientů s mCRPC v reálné klinické praxi přináší tato neintervenční observační studie, která využívá data z evropské databáze FLAC.

Komentář ke studii

MUDr. Igor Richter, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky