inDosažení setrvalé odpovědi na léčbu sekukinumabem u pacientů s ankylozující spondylitidou

Číslo: 3 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Revmatologie

Souhrn

Ankylozující spondylitida je chronické zánětlivé onemocnění, které postupně vede až ke strukturním změnám páteře, sakroiliakálních a/nebo periferních kloubů, a to za výrazného rozvoje disability a zhoršení kvality života. V současnosti terapeuticky využívané biologické přípravky působící proti tumor nekrotizujícímu faktoru (TNF-α) jsou sice významně účinné v dosažení úlevy od symptomů, ale i přesto není u řady nemocných jejich pomocí dosaženo dostatečné terapeutické odpovědi nebo jsou špatně snášeny.

Interleukin-17A (IL-17A) je prozánětlivě působící cytokin produkovaný pomocnými T-lymfocyty a dalšími buňkami, který je aktuálně využíván jako vhodná cílová struktura pro farmakoterapeutický zásah právě u ankylozující spondylitidy. Sekukinumab je plně humánní IgG1/κ monoklonální protilátka, která se selektivně váže právě na IL- 17A a neutralizuje ho. Sekukinumab působí zacílením na IL-17A a inhibicí jeho in terakce s receptorem pro IL-17, který je exprimován různými typy buněk, včetně keratinocytů. Jako výsledek inhibuje sekukinumab uvolňování prozánětlivých cytokinů, chemokinů a mediátorů tkáňového poškození a snižuje příspěvek k autoimunitním a zánětlivým chorobám zprostředkovaný IL-17A. V dosavadních studiích prokázal přínos také u středně těžké až těžké formy psoriázy a psoriatické artritidy. Zřejmý je jeho rychlý nástup účinku a dlouhodobá odpověď za příznivého bezpečnostního profilu.

Komentář ke studii

MUDr. Marta Olejárová, CSc.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky