Dlouhodobá účinnost nivolumabu u pacientů s NSCLC – ASCO 2018

Číslo: 3 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Na letošní konferenci ASCO byla prezentována dlouhodobá data o léčbě nivolumabem v norské kohortě pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC). Z epidemiologických dat je zřejmé, že i v Norsku mají pacienti s pokročilým karcinomem plic velmi špatnou prognózu (udává se 2,7% míra 5letého přežití podle Cancer in Norway, 2015). Po publikování dat ze studie CheckMate 017 v roce 2015 bylo umožněno podávat norským pacientům s NSCLC nivolumab, jako první inhibitor PD-1, na základě speciálního programu (named-patient-use-program). Do programu bylo doposud zařazeno 58 pacientů a nyní jsou k dispozici dlouhodobá data o přežití této kohorty nemocných.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky