Primární léčba akutní promyelocytární leukemie kombinací oxid arsenitý a kyselina all-transretinová (ATRA) má lepší výsledky než léčba založená na kombinaci chemoterapie a ATRA: finální výsledky studie

Číslo: 3 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Hematologie

Souhrn

Standardní terapie akutní promyelocytární leukemie (APL) se dlouhodobě opírá o all-trans-retinovou kyselinu (ATRA) a chemoterapii. Přes vysokou míru vyléčených pacientů je tento terapeutický přístup spojen s častou a závažnou hematologickou toxicitou a rozvojem sekundárních myeloidních neoplazií u přibližně 2 % pacientů. Zavedení oxidu arsenitého (ATO) do léčby APL vedlo ke srovnatelné míře remisí a přežití, a to při signifikantně nižší myelosupresi.

V současné době se ATO považuje za nejúčinnější léčivo v monoterapii u APL. V České republice je úhrada v 1. linii vázána na kontraindikaci standardní terapie u dospělých pacientů s nově diagnostikovanou APL, kteří jsou ohroženi nízkým až středním rizikem, a ve 2. linii je hrazen u pacientů s relabující/refrakterní APL s předchozí léčbou retinoidy a chemoterapií (podmínkou je přítomnost translokace mezi chromosomy 15 a 17 a/nebo přítomnost genu PML/RAR-α).

Režimy bez chemoterapie založené na ATO ± ATRA se při léčbě nově diagnostikované APL ukázaly jako vysoce účinné. Klinická studie APL0406 již prokázala, že kombinace ATO + ATRA je u pacientů s nově diagnostikovanou APL s nízkým rizikem přinejmenším non-inferiorní (a spíše superiorní) ke standardní léčbě ATRA + chemoterapie. Tato práce předkládá finální výsledky studie APL0406 po prodlouženém sledování.

Komentář ke studii

MUDr. Zdeněk Kořístek, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky