Přehled současných poznatků o postavení dasatinibu v léčbě CML a Ph+ ALL

Číslo: 3 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Chronická myeloidní leukemie (CML) je charakteristická přítomností Philadelphského (Ph) chromosomu, který vzniká reciprokou translokací dvou chromosomů – při té dochází k fúzi genů ABL1 (chromosom 9) a BCR (chromosom 22). Philadelphský chromosom kóduje fúzní protein BCR-ABL1, který je aktivní onkogenní tyrosinkinázou hrající zásadní roli v patogenezi CML. Kromě toho je Ph chromosom přítomen (Ph+) také u části pacientů s akutní lymfoblastickou leukemií (ALL). U dospělých patří Ph+ ALL mezi nejčastější podtypy ALL a pojí se se špatnou prognózou.

Příchod účinných tyrosinkinázových inhibitorů (TKI), jako jsou dasatinib, imatinib, nilotinib, bosutinib a ponatinib, významně změnil léčbu pacientů s CML (např. CML v chronické fázi se dnes již považuje za zvladatelné onemocnění).

Dasatinib je perorálně podávaný inhibitor několika tyrosinkináz, zejména BCR-ABL1 a rodiny Src kináz. V této práci jsou shrnuty současné poznatky o účinnosti a snášenlivosti dasatinibu u pacientů s nově diagnostikovanou CML v chronické fázi (CML-CP) a u pacientů trpících chronickou/pokročilou CML nebo Ph+ ALL s nesnášenlivostí nebo rezistencí k imatinibu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky