Kanabidiol mírní atonické křeče u Lennoxova-Gastautova syndromu

Číslo: 3 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Neurologie

Souhrn

Cannabis, respektive z něho odvozené kanabinoidy nacházejí své terapeutické využití u řady onemocnění, jakkoliv uplatnění v běžné klinické praxi stále zůstává spíše zbožným přáním než rutinou. Kanabidiol se v minulosti ukázal být látkou účinnou v léčbě farmakorezistentních křečí u nemocných s těžkými formami epilepsie v útlém dětství. Jelikož Lennoxův-Gastautův syndrom lze charakterizovat jako těžkou vývojovou encefalopatii s výskytem epileptických záchvatů, byl kanabidiol nově testován rovněž v populaci nemocných tímto syndromem. Šlo o dvojitě zaslepenou placebem randomizovanou studii (30 center) s pacienty ve věku 2–55 let s více než dvěma atonickými záchvaty za týden (medián počtu záchvatů při vstupu do studie byl 85/4 týdny). Kanabidiol byl užíván jako perorální roztok v dávce 10, nebo 20 mg/kg po dobu dvou týdnů (n = 225). Ve sledovaném období poklesl medián četnosti záchvatů o 41,9 % při dávce 20 mg, o 37,2 % při dávce 10 mg a o 17,2 % u placeba (p = 0,005 a p = 0,002 vs. placebo). Nejčastěji uváděným nežádoucím účinkem v aktivně léčené skupině nemocných byla somnolence, snížená chuť k jídlu a průjem.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky