Olanzapin versus haloperidol v léčbě akutních psychických poruch po amfetaminových stimulantech

Číslo: 3 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Psychiatrie

Souhrn

Spor ohledně účinnosti atypických versus typických antipsychotik jistě nebude v dohledné době vyřešen. Aktuálně byla srovnávána účinnost těchto dvou podskupin, reprezentovaných olanzapinem a haloperidolem, u nemocných s akutními psychiatrickými symptomy navozenými amfetaminovými stimulanty (n = 124). V tomto 4 týdny trvajícím sledování byl nástup účinku významně rychlejší při léčbě olanzapinem a v jeho prospěch svědčila i signifikantně nižší hodnota skóre BPRS (Brief Psychiatric Rating Scale). Celkově však byly obě látky označeny za terapeuticky ekvivalentní, přičemž olanzapin byl nemocnými lépe snášen.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky