Verubecestat u lehké až středně těžké demence Alzheimerova typu

Číslo: 3 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Psychiatrie

Souhrn

Z patohistologického hlediska je pro Alzheimerovu demenci typická tvorba depozit plaků tvořených β-amyloidem. Ten vzniká sekvenčním štěpením amyloidového prekurzorového proteinu enzymem BACE1 a β-sekretázou. Nově vyvíjená látka verubecestat působí jako inhibitor BACE1, a měla by tak snižovat hladinu β-amyloidu v mozkomíšním moku pacientů s lehkou až středně těžkou Alzheimerovou chorobou. V 78týdenní randomizované dvojitě zaslepené placebem kontrolované studii byla hodnocena jeho účinnost v tomto směru při denních dávkách 12–40 mg (n = 1 958). Z důvodu nepřesvědčivých výsledků byla však tato studie předčasně ukončena po prvních pěti měsících. Odhadnutá průměrná velikost změny skóre ADCS- ADL mezi 78. týdnem a výchozí hodnotou byla –8,4 (verubecestat v dávce 12 mg), –8,2 (dávka 40 mg) a –8,9 (placebo), a to bez signifikantních rozdílů. Aktivní léčba byla navíc provázena horším bezpečnostním profilem, z nežádoucích účinků se vyskytovaly zejména vyrážka, pády, poruchy spánku, suicidální tendence, váhový úbytek a změna barvy vlasů.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky