Solanezumab u lehké formy Alzheimerovy demence

Číslo: 3 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Psychiatrie

Souhrn

Solanezumab bývá již řadu let zmiňován jako potenciálně slibná léčba pro nemocné s demencí Alzheimerova typu. Jde o humanizovanou monoklonální protilátku, která by měla podpořit odstranění solubilního β-amyloidu, peptidu toxického pro synapse, a tak zabránit formaci fibrilárního amyloidu. Ve dvojitě zaslepené placebem kontrolované studii III. fáze realizované u nemocných s lehkou formou Alzheimerovy choroby (n = 2 129; skóre testu MMSE 20–26) však nebyl výrazně účinnější než placebo. Při sledování probíhajícím po dobu 80 týdnů přinesla léčba solanezumabem průměrnou změnu ve skóre ADAS-cog14 (14-item AD Assessment Scale-Cognitive Subscale) 6,65 bodů vs. 7,44 u placeba (p = 0,10). Bohužel ani rozdíl ve změně výsledku MMSE (Mini Mental State Exam) nebyl významný: –3,17 vs. –3,66.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky