Tenektepláza versus altepláza u ischemické CMP

Číslo: 3 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Vnitřní lékařství

Souhrn

Intravenózní infuze alteplázy je využívána k trombolýze před provedením endovaskulární trombektomie u nemocných s ischemickou cévní mozkovou příhodou (CMP). Tenektepláza se vůči altepláze liší déle trvající účinností a je také více specifická pro fibrin, její aplikace tak znamená vyšší pravděpodobnost dosažení reperfuze. Jejich přímé srovnání bylo aktuálně realizováno u osob s ischemickou formou CMP (okluze a. carotis interna, a. basilaris nebo a. cerebri media). Zvolená dávka byla pro alteplázu 0,9 mg/kg (max. dávka 90 mg) a pro tenekteplázu 0,25 mg/kg (max. dávka 25 mg) s aplikací do 4,5 hodiny od zjištěných známek příhody (n = 202). Primárně sledovanými parametry byly dosažení reperfuze větší než 50 % v postižené oblasti a absence opakovaného trombu v okamžiku iniciálně provedené angiografie. Zatímco při léčbě tenekteplázou byl takto definovaný parametr naplněn u 22 % nemocných, u alteplázy šlo o 10 % (p = 0,002 pro non-inferioritu a p = 0,03 pro superioritu). Aplikace tenekteplázy byla rovněž spojena s lepším funkčním stavem v 90 dnech následujících po zákroku. Symptomatické intracerebrální krvácení se v obou ramenech studie vyskytovalo shodně s četností 1 %.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky