Folát v prevenci iktu u mužů s hypertenzí

Číslo: 3 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Vnitřní lékařství

Souhrn

Přínos vitaminů je opakovaně zmiňován v nejrůznějších oblastech lidského zdraví. Folát, respektive vitamin B9 není v tomto směru výjimkou – je nezbytný pro uzávěr neurální trubice a jako takový významně snižuje riziko vzniku rozštěpů u novorozenců. Aktuálně byla hodnocena jeho účinnost v prevenci iktu u kuřáků, a to v závislosti na jeho aktuální plazmatické hladině. Celkem 8 384 mužů s hypertenzí bylo za dvojitě zaslepeného uspořádání randomizováno k léčbě enalaprilem 10 mg a folátem 0,8 mg, nebo pouze k monoterapii enalaprilem. Medián trvání léčby byl 4,5 let. Při monoterapii enalaprilem byla zjištěna nepřímá úměra mezi výchozí hladinou folátu a výskytem prvního iktu u nekuřáků (p = 0,043); u kuřáků taková souvislost pozorována nebyla. Celkově doplnění folátu do léčby signifikantně snižovalo riziko prvního iktu u nekuřáků s nízkou vstupní hladinou folátu (HR: 0,36; 95% CI: 0,16–0,83) a u kuřáků s výchozí hladinou folátu v normě (HR: 0,69; 95% CI: 0,48–0,99).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky