Mogamulizumab jako možný nástroj v boji proti HTLV-1

Číslo: 3 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Vnitřní lékařství

Souhrn

Lidský T-lymfotropní virus 1 (HTLV-1) je příčinou závažného neurozánětlivého onemocnění charakterizovaného myelopatií s následným vznikem spastických paréz (HAM-TSP) a podílí se na vzniku adultní T-leukemie/lymfomu (ATLL). HTLV-1 přitom napadá zejména CCR4+ T-lymfocyty. Mogamulizumab je humanizovaná anti-CCR4 monoklonální protilátka zacílená na napadené buňky. Jeho možný terapeutický přínos byl nyní hodnocen v klinické studii I.–II. fáze, stejně jako jeho kinetika a bezpečnost, a to u pacientů s HAM-TSP nedostatečně reagujících na dosavadní léčbu glukokortikoidy. Výskyt nežádoucích účinků nijak nelimitoval užití mogamulizumabu při zvoleném dávkování, až do maxima 0,3 mg/kg. Nejčastěji pozorovaným nežádoucím účinkem 1.–2. stupně byly exantém (výskyt u 48 % nemocných) a lymfopenie/leukopenie (33 %). V závislosti na velikosti zvolené dávky klesal počet provirů v periferních mononukleárech (pokles v 15. dni o 64,9 %) a snížen byl i výskyt zánětlivých markerů v mozkomíšním moku (pokles ve 29. dni o 37,3 % pro CXCL10 a o 21 % pro neopterin). Navíc u 79 % pacientů došlo k výraznému poklesu spasticity a u 32 % ke snížení pohybové disability.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky