Dlouhodobá remise navozená ivosidenibem u nemocných s akutní myeloidní leukemií

Číslo: 3 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Hematologie

Souhrn

U nemocných s akutní myeloidní leukemií (AML) jsou zjišťovány mutace v genu kódujícím isocitrát dehydrogenázu 1 (IDH1) s četností 6–10 %. Ivosidenib je perorálně dostupný inhibitor mutovaných IDH1 a předpokládá se jeho možné využití právě u nemocných s AML. Aktuálně byla zkoumána jeho účinnost a bezpečnost při denní dávce 500 mg po dobu 6 měsíců u pacientů s relabující nebo refrakterní formou AML. Nežádoucí účinky stupně 3 a vyššího, které se vyskytly nejméně u tří nemocných, zahrnovaly prodloužení QT intervalu (7,8 %), IDH syndrom (3,9 %), anemii (2,2 %), trombocytopenii/pokles počtu trombocytů (3,4 %) a leukocytózu (1,7 %). Kompletní remise nebo kompletní remise s částečným hematologickým zotavením bylo dosaženo u 30,4 % nemocných, kompletní remise u 21,6 % a celkové odpovědi u 41,6 %. Mediány trvání těchto terapeutických odpovědí byly 8,2, 9,3 a 6,5 měsíce.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky