Pravastatin snižuje tloušťku stěny karotid u nemocných po iktu

Číslo: 3 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Vnitřní lékařství

Souhrn

Statiny jsou dlouhodobým standardem v léčbě dyslipidemie a dobře známá je i jejich účinnost v prevenci vzniku a ve stabilizaci, respektive dosažení regrese ateromových plátů, a to zejména u osob západní populace bez anamnézy cévní mozkové příhody (CMP). Nově je však prokazován též jejich, konkrétně pravastatinu, přínos v asijské populaci, a sice u nemocných, kteří prodělali ischemickou formu CMP. V pětileté studii J-STARS (multicentrická randomizovaná otevřená) s celkovým počtem 864 pacientů vedlo podávání pravastatinu v denní dávce 10 mg oproti placebu k výraznému snížení tloušťky stěny karotid (IMT) – 0,021 ± 0,116 vs. 0,040 ± 0,118 mm (p = 0,010). Výchozí hodnota IMT přitom nebyla mezi oběma rameny významně odlišná a její průměr se blížil 0,9 mm. Užívání pravastatinu bylo nemocnými velmi dobře snášeno a výskyt nežádoucích účinků odpovídal jeho známému bezpečnostnímu profilu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky