Klopidogrel v kombinaci s ASA u akutní ischemické mozkové příhody

Číslo: 3 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Vnitřní lékařství

Souhrn

Kombinovaná protidestičková léčba má potenciál snižovat opakovaný výskyt cévních mozkových příhod v období prvních 3 měsíců, které následují po menší CMP nebo tranzitorní ischemické atace (TIA). Po prvotních příznivých zkušenostech s touto kombinací v čínské populaci byla nyní testována v rámci mezinárodní studie s celkovým počtem 4 881 pacientů (269 center). Účinnost kombinace klopidogrel (600 mg 1. den a dále 75 mg/den) + kyselina acetylsalicylová (ASA; 50–325 mg/den) byla hodnocena proti monoterapii ASA. Ukázalo se, že zdvojená antiagregační léčba je provázena nižším výskytem velkých ischemických příhod, ovšem za cenu vyššího výskytu velkých krvácení v průběhu 90 dnů od první příhody. Velké ischemické příhody se vyskytly u 5,0 % vs. 6,5 % nemocných – HR: 0,75 (95% CI: 0,59–0,95; p = 0,02), přičemž nejvyšší přínos kombinované léčby byl patrný v prvním týdnu po vstupu do studie. Krvácení postihlo 0,9 % a 0,4 % pacientů – HR: 2,32 (95% CI: 1,10–4,87; p = 0,02).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky