Rivaroxaban nebo ASA v prevenci CMP po předchozí embolizaci nejasného původu

Číslo: 3 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Vnitřní lékařství

Souhrn

Cévní mozkové příhody (CMP), které vznikly na základě embolizace nejasného původu, představují přibližně 20 % všech ischemických iktů. Bohužel je pro ně charakteristická vysoká četnost recidiv. Rivaroxaban je dnes již běžně využívaným přímým inhibitorem koagulačního faktoru Xa, a existuje proto předpoklad, že by mohl u této skupiny nemocných snižovat riziko recidiv významněji než kyselina acetylsalicylová (ASA). Do komparativní analýzy bylo zapojeno 7 213 pacientů (459 center), kteří byli léčeni jednou z uvedených modalit, při mediánu sledování 11 měsíců. V této době musela být studie bohužel předčasně ukončena pro absenci významného terapeutického rozdílu mezi oběma skupinami (p = 0,52) v primárně sledovaném parametru, jímž byly výskyt ischemické nebo hemoragické CMP nebo systémová embolizace. Užívání antikoagulancia bylo navíc provázeno vyšším výskytem velkého krvácení.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky