Význam PD-1 blokády cemiplimabem u pokročilého skvamocelulárního kožního karcinomu

Číslo: 3 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie

Souhrn

V léčbě pokročilého skvamocelulárního karcinomu kůže nejsou aktuálně plošně využívána žádná systémově dostupná léčiva. Zároveň je známo, že tento typ tumoru poměrně dobře reaguje na aplikovanou imunoterapii. Ve studii I. fáze tak bylo inhibitorem PD-1 cemiplimabem dosaženo výrazné a trvalé odpovědi u pacientů s metastazující formou onemocnění. Pacientům z této studie bylo umožněno pokračovat ve studii II. fáze, přičemž cemiplimab byl intravenózně podáván v dávce 3 mg/kg každé dva týdny. Terapeutické odpovědi bylo v této kohortě dosaženo u 47 % nemocných (28 z celkového počtu 59). Medián sledování činil 7,9 měsíce. Ve skupině responderů na léčbu přesáhla délka trvání odpovědi šest měsíců u 57 %. Významné pozorované nežádoucí účinky, které se vyskytly u nejméně 15 % pacientů, zahrnovaly průjem, únavu, nevolnost, zácpu a exantém.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky