Možnosti terapie hypotyreózy

Číslo: 4 / 2018 (Obsah)
Rubriky: Farmakoterapeutické postupy, VÝBĚR NA HOMEPAGE
Obor: Vnitřní lékařství
Autoři: doc. MUDr. Jan Jiskra, Ph.D.
Autoři - působiště: 3. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Klíčová slova: hypotyreóza, subklinická hypotyreóza, kardiovaskulární riziko, levotyroxin, trijodtyronin
Citace: Jiskra J. Možnosti terapie hypotyreózy. Farmakoterapie 2018
14(4):554–562.

Hypotyreóza je onemocnění hojného výskytu s prevalencí 5–10 %. Podstatou léčby je hormonální substituce. U více než 95 % hypotyreózních pacientů jde o jednoduchou substituci levotyroxinem v perorálním tabletovém přípravku. Problémy mohou nastat při rozhodování, zda léčit pacienty se subklinickou hypotyreózou nebo v situacích, kdy substituce do určité míry selhává nebo se řídí odlišnými pravidly (např. v graviditě, u pacientů s kardiovaskulárními chorobami, vyššího věku, s poruchou střevní resorpce, s nízkou adherencí k léčbě, nesnášenlivostí, při léčbě myxedémového kómatu a diferencovaného karcinomu štítné žlázy a kombinované léčbě levotyroxinem a trijodtyroninem).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky