Prevence a léčba exacerbací CHOPN – současné možnosti

Číslo: 4 / 2018 (Obsah)
Rubriky: Farmakoterapeutické postupy, VÝBĚR NA HOMEPAGE
Obor: Pneumologie
Autoři: MUDr. Václava Bártů, Ph.D.
Autoři - působiště: Plicní oddělení, Medicon, a.s., Praha
Klíčová slova: chronická obstrukční plicní nemoc, prevence, exacerbace, duální bronchodilatační léčba, protizánětlivá léčba
Citace: Bártů V. Prevence a léčba exacerbací CHOPN – současné možnosti. Farmakoterapie 2018
14(4):563–565.

Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) je stále v popředí terapeutického snažení, protože se jedná o onemocnění s poměrně vysokou prevalencí. V České republice touto chorobou trpí přibližně 7–8 % populace. Charakteristickým rysem CHOPN je trvalá obstrukční ventilační porucha, která není léčbou zcela reverzibilní. V průběhu choroby dochází k progresi bronchiální obstrukce se zhoršením symptomů pacienta. Stav onemocnění ztěžují exacerbace, při nichž může dojít až k život ohrožujícím momentům. Exacerbace se projevuje typickými příznaky – progreduje námahová dušnost se snižující se tolerancí fyzické zdatnosti, může dojít i ke klidové dušnosti, zhoršuje se kašel a expektorace sputa. Exacerbace je vždy spojena s rychlým poklesem plicních funkcí, může dojít k hospitalizaci, snížení kvality života pacienta. Exacerbace CHOPN je také zatížena zvýšenou mortalitou. Léčba chronické obstrukční plicní nemoci se cíleně zaměřuje na snížení, případně oddálení vzniku a tíže exacerbace. Mezinárodní doporučení preferuje fixní duální bronchodilatační léčbu jako preventivní opatření proti exacerbaci. Vhodné je posunout farmakologickou intervenci do časnějších stadií CHOPN, aby se zabránilo rychlé progresi obstrukční poruchy. Jedním z cílů bronchodilatační udržovací terapie je snížit počet exacerbací CHOPN, které znamenají nepříznivý moment v průběhu onemocnění.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky