Léčba metabolického syndromu podle současných doporučení pro prevenci vzniku diabetu a kardiovaskulárních onemocnění

Číslo: 4 / 2018 (Obsah)
Rubriky: Farmakoterapeutické postupy, VÝBĚR NA HOMEPAGE
Obory: Diabetologie, Kardiologie
Autoři: prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc., FESC
Autoři - působiště: Centrum preventivní kardiologie, II. interní klinika LF UK a FN, Plzeň
Klíčová slova: metabolický syndrom, inzulinová rezistence, kardiovaskulární riziko, aterogenní dyslipidemie
Citace: Rosolová H. Léčba metabolického syndromu podle současných doporučení pro prevenci vzniku diabetu a kardiovaskulárních onemocnění. Farmakoterapie 2018
14(4):578–581.

Metabolický syndrom (MS) se řadí mezi prediabetes, neboť je spojen s 5krát vyšším rizikem vzniku diabetu 2. typu (DM2) ve srovnání s populací bez MS. Ženy s MS mají 3krát vyšší a muži s MS 2krát vyšší riziko pro aterosklerotické kardiovaskulární nemocnění (KVO). V přítomné práci je uvedena poslední doporučovaná definice MS a její kritika. Hypertriglyceridemický pas je velmi užitečným, jednoduchým a levným způsobem detekce osob s MS a vysokým KV rizikem. Podle současných doporučení je u pacientů s prediabetem vhodná intenzivní změna životních návyků. Při přítomnosti arteriální hypertenze a vysokého KV rizika je vhodná terapie inhibitory renin-angiotenzinového systému – v monoterapii, nebo v kombinaci s blokátory kalciových kanálů či s metabolicky neutrálním indapamidem; tato léčba vede nejen k redukci rizika KVO, ale i k redukci rozvoje DM2. Aterogenní dyslipidemie je rizikovým faktorem pro KVO u pacientů s DM2 – kombinace statinu s ezetimibem snižuje KVO u pacientů s DM2 i pacientů bez diabetu. Pro kombinaci statinu s fibrátem jsou k dispozici pouze důkazy pro pacienty s DM2, u kterých snižuje výskyt nefatálních KVO, pokud je u nich přítomna aterogenní dyslipidemie. U pacientů s MS v prediabetu není dostatek důkazů pro tuto kombinovanou hypolipidemickou léčbu a její vliv na KV riziko. Pokud je u pacientů s MS porušený metabolismus glukózy, je indikována léčba metforminem. Vyhledávání a léčba osob s MS je významnou prevencí rozvoje DM2 a předčasné aterosklerózy a jejích komplikací.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky