Umeklidinium/vilanterol vs. tiotropium/olodaterol u pacientů se středně závažnými symptomy CHOPN dosud neléčených udržovací léčbou – post hoc analýza

Číslo: 4 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Pneumologie

Správné načasování zahájení duální bronchodilatační léčby je důležitou otázkou u každého pacienta. Na počátku rozvoje CHOPN může progrese bronchiální obstrukce probíhat mnohem rychleji než v pokročilé fázi. V úvodu onemocnění je proto nutné správně nastavit terapii, a tak významně zpomalit pokles plicních funkcí. Dle posledních doporučení se preferuje časné zahájení léčby duální bronchodilatační kombinací. Léčba je založena na účinku dlouhodobě působícího antagonisty muskarinových receptorů (LAMA) a dlouhodobě působícího β2-agonisty (LABA). Jejich fixní kombinace LAMA/LABA na základě rozdílných mechanismů zvyšuje stupeň dilatace bronchiální obstrukce a patří mezi nejúčinnější přípravky ovlivňující příznaky CHOPN.

V prvním přímém porovnání dvou fixních kombinací LAMA/LABA při léčbě CHOPN, které uskutečnili Feldman a spol., byla v primárním parametru trough FEV1 v 8. týdnu léčby vyhodnocena kombinace umeklidinium/vilanterol (UME/VIL) jako superiorní vůči kombinaci tiotropium/olodaterol (TIO/OLO).

V post hoc analýze této studie Navarrete a spol. zkoumali rozdíly v účinnosti těchto dvou kombinací u pacientů s CHOPN, kteří před vstupem do studie nebyli léčeni udržovací léčbou.

Komentář ke studii

MUDr. Václava Bártů, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky