Účinnost a bezpečnost alirocumabu u pacientů s diabetes mellitus a aterosklerotickým kardiovaskulárním onemocněním – výsledky 9 studií programu ODYSSEY

Číslo: 4 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Diabetologie

Souhrn

S diabetes mellitus (DM) je spojena vyšší prevalence aterosklerotických kardiovaskulárních (KV) onemocnění, která jsou také jednou z hlavních příčin mortality a morbidity diabetiků. Osoby, které trpí jak DM, tak i aterosklerotickou KV chorobou, reprezentují obzvláště rizikovou skupinu nemocných – jejich riziko budoucí aterosklerotické KV události je významně vyšší než u pacientů bez diabetu s aterosklerotickým KV onemocněním.

Alirocumab je plně humánní IgG1 monoklonální protilátka, která má vysokou afinitu a specificitu k cirkulující PCSK-9. V klinických studiích III. fáze programu ODYSSEY bylo opakovaně dokumentováno, že léčba alirocumabem signifikantně redukuje hodnoty LDL-cholesterolu a jiných aterogenních lipidových parametrů u pacientů s hypercholesterolemií. Tohoto programu se účastnily osoby s DM na inzulinové terapii nebo se smíšenou dyslipidemií. Bezpečnost alirocumabu v těchto studiích byla srovnatelná s kontrolami. Ve studii ODYSSEY OUTCOMES bylo u pacientů s nedávným akutním koronárním syndromem prokázáno, že léčba alirocumabem redukuje, oproti placebu, také riziko velkých KV událostí (MACE). Další analýzy dat naznačují, že účinnost a snášenlivost alirocumabu je u jedinců s DM nebo bez DM srovnatelná.

Dosud však nebyla cíleně zkoumána účinnost alirocumabu přímo ve vysokorizikové podskupině pacientů, kteří trpí jak DM, tak i aterosklerotickým KV onemocněním. Za tímto účelem byla proto provedena post hoc analýza poolovaných dat z 9 klinických studií programu ODYSSEY.

Komentář ke studii

prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc.*; prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D., FESC**; prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc.**

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky