Účinnost a bezpečnost dlouhodobé terapie pirfenidonem u pacientů s idiopatickou plicní fibrózou

Číslo: 4 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Pneumologie

Idiopatická plicní fibróza (IPF) je specifickou formou chronické progresivní intersticiální pneumonie (IP) neznámé příčiny. Jedná se o nejčastější typ IP, který je zároveň spojen s nejhorší prognózou. Pirfenidon je antifibroticky působící lék, který je na základě prokázané účinnosti v mnoha klinických studiích při léčbě IPF v současné době hojně používán. Vzhledem k chronické podstatě nemoci pacienti často pirfenidon užívají roky. Bezpečnost dlouhodobé terapie pirfenidonem u pacientů s IPF byla dokumentována v extenzi studie III. fáze, v reálné klinické praxi však dosud adekvátně hodnocena nebyla.

Pirfenidon prokazatelně omezuje progresi IPF, a to zpomalením poklesu plicních funkcí. Ve studiích s pirfenidonem bylo dokumentováno statisticky významné zmenšení poklesu vzdálenosti překonané při šestiminutovém testu chůze a prodloužené přežití bez progrese onemocnění. U pacientů léčených pirfenidonem bylo také zaznamenáno snížení mortality ze všech příčin, i v důsledku IPF, oproti placebové skupině.

Původně byl pirfenidon k dispozici pouze ve formě tvrdých tobolek (kapslí) v dávce 267 mg. Pacienti indikovaní k léčbě pirfenidonem standardně zahajují léčbu 1.–7. den 3x 1 kapslí po 267 mg, 8.–5. den zvyšují dávku na 3x 2 kapsle a od 16. dne pak užívají 3x 3 kapsle (2 403 mg pirfenidonu/den).

V roce 2017 schválila Evropská komise novou lékovou formu pirfenidonu, tablety. Tablety jsou k dispozici v dávce 267 mg, 534 mg a 801 mg a jsou potažené pro snazší polykání. Dostupnost těchto tablet by měla snížit zátěž danou užíváním velkého množství kapslí každý den. Doporučená udržovací dávka 2 403 mg pirfenidonu/den tak může být nově podávána jako jedna tableta v dávce 801 mg 3x denně místo 3x 3 kapsle v dávce 267 mg. Snížení počtu užívaných léků by mělo zlepšit celkovou adherenci k léčbě pirfenidonem. Bioekvivalence tablety 801 mg pirfenidonu vůči 3 kapslím 267 mg pirfenidonu byla prokázána. Tablety pirfenidonu jsou určeny k léčbě mírné až středně závažné IPF u dospělých pacientů.

Komentář ke studii

MUDr. Ľubica Sýkorová

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky