Bezpečnost a snášenlivost vildagliptinu – přehled současných poznatků

Číslo: 4 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Diabetologie

Souhrn

Vildagliptin, inhibitor dipeptidylpeptidázy- 4 (DPP-4), je k dispozici k léčbě pacientů s diabetes mellitus (DM) 2. typu již od roku 2007. Vildagliptin poskytl klinickým lékařům novou a účinnou možnost, jak snížit glykemii, aniž by tato léčba byla spojena s nárůstem tělesné hmotnosti nebo zvýšeným rizikem hypoglykemií.

Je obecně známo, že limitovaná expozice léku v rámci četných randomizovaných studií neposkytuje odpovídající důkazy o jeho bezpečnosti i v podmínkách reálné klinické praxe. Proto je nezbytné bezpečnost jakéhokoliv léku průběžně sledovat i po jeho uvedení na trh, přičemž sledování může probíhat mnoha různými způsoby.

Zavedení konceptu RMP (Risk Management Plan), který se zaměřuje na identifikaci a minimalizaci rizik spojených s užíváním určitého léku, vedlo v oblasti diabetologie k rozvoji poolovaných analýz bezpečnosti, metaanalýz, případně i rozsáhlých randomizovaných studií. Všechny tyto programy, společně se studiemi z reálné klinické praxe, pomáhají v současné době vykreslit úplný obraz o bezpečnosti, snášenlivosti a účinnosti inhibitorů DPP-4.

Komentář ke studii

prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky