Trojkombinace atorvastatin + perindopril/amlodipin v léčbě pacientů se stabilním onemocněním koronárních arterií – studie PAPA-CAD

Číslo: 4 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie

Souhrn

Hypercholesterolemie a arteriální hypertenze jsou dva nejdůležitější, ovlivnitelné a léčitelné rizikové faktory ischemické choroby srdeční (ICHS) – je na ně proto zaměřena pozornost v rámci primární i sekundární prevence. U pacientů se stabilním onemocněním koronárních arterií (SCAD – stable coronary artery disease) jsou léky první volby kyselina acetylsalicylová (ASA), statiny a inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (ACEI), zatímco pro pacienty s anginou pectoris jsou primárně určeny β-blokátory a blokátory kalciových kanálů (BKK).

Pilířem farmakoterapie nemocných se SCAD a akutním koronárním syndromem (AKS) jsou ACEI, které kromě snížení krevního tlaku (TK) přinášejí i celou řadu dalších prospěšných účinků (zmírnění dysfunkcí endotelu, redukce vaskulárního zánětu, útlum protrombotické aktivity, normalizace fibrinolýzy).

Přínos léčby kombinací ACEI, BKK a statinu, stejně jako synergismus mezi těmito léčivy, byly dokumentovány v rámci post hoc analýzy klinické studie ASCOT-LLA ( Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial – Lipid Lowering Arm study). Pozitivní dopad těchto léčiv na klinické příhody je přičítán synergistickému, vaskuloprotektivnímu a metabolickému účinku perindoprilu, amlodipinu a atorvastatinu.

Maďarská studie PAPA-CAD (Perindopril plus Amlodipine in PAtients with Coronary Artery Disease) již prokázala, že přidání atorvastatinu k fixní kombinaci perindopril/ amlodipin dále zlepšilo hodnoty lipidových profilů léčených pacientů. Tato práce analyzuje výsledky léčby u vybraných subpopulací pacientů se SCAD, kteří se účastnili studie PAPA-CAD.

Komentář ke studii

MUDr. Michaela Šnejdrlová, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky