Inzulin degludek vs. inzulin glargin – systematický přehled účinnosti a bezpečnosti v 15 klinických studiích

Číslo: 4 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Diabetologie

Souhrn

Diabetes mellitus (DM) je významným rizikovým faktorem pro rozvoj kardiovaskulárních (KV) onemocnění a cévních mozkových příhod. Zlepšení glykemické kontroly oddaluje vznik těchto komplikací a působí jako jejich prevence. Nezanedbatelnému počtu pacientů s DM se ale nedaří dosáhnout doporučených cílových hodnot glykovaného hemoglobinu (HbA1c). Těsná glykemická kontrola je typicky spojena se zvýšeným rizikem hypoglykemií, což je stav, kterého se pacienti velmi obávají.

Inzulin glargin (IGlar) má nižší riziko hypoglykemií než starší typy inzulinů, nicméně výskyt hypoglykemií při léčbě IGlar stále není nezanedbatelný. Inzulin degludek (IDeg) je novým typem bazálního inzulinu s ultradlouhým působením. Porovnání účinnosti těchto dvou inzulinových analogů, ve smyslu dosažení glykemické kontroly a prevalence hypoglykemií, bylo předmětem četných randomizovaných studií. Metaanalýza 7 klinických studií již ukázala, že léčba IDeg je spojena se srovnatelnou glykemickou kontrolou, ale se signifikantně nižší četností nočních hypoglykemií v porovnání s IGlar. Od doby publikace této metaanalýzy se však objevily další studie, často s rozdílnými výsledky, zejména s ohledem na četnost nočních hypoglykemií. Předložená práce je systematickým přehledem a metaanalýzou aktuálních dat o účinnosti a bezpečnosti IDeg vs. IGlar.

Komentář ke studii

prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky