mohÚčinnost a bezpečnost dapagliflozinu u pacientů s nedostatečnou kontrolou diabetes mellitus 1. typu – studie DEPICT-1

Číslo: 4 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Diabetologie

Souhrn

Léčba diabetes mellitus (DM) 1. typu se v současné době stále opírá o celoživotní podávání inzulinu. Pro dosažení normálních hodnot glykemie (nebo alespoň přiblížení se k normálním hodnotám) je u většiny pacientů nutná terapie intenzivními inzulinovými programy. Léčba by měla být v optimálním případě zahájena co nejdříve od stanovení diagnózy, a to z důvodu prevence a oddálení nástupu mikro- a makrovaskulárních komplikací. Opožděné dosažení glykemické kontroly pravděpodobně přispívá ke zvýšení rizika úmrtí pacientů s DM 1. typu, a to i v případě, že v pozdějších fázích léčby je nemoc již dobře kontrolovaná. Data z velkých studií a registrů s pacienty s DM 1. typu ukazují, že přes významné pokroky v léčbě této choroby nebývá stále často dosahováno optimální glykemické kontroly.

Vyhlíženy jsou tak nové podpůrné terapie, které by u pacientů s DM 1. typu pomáhaly snižovat a kontrolovat glykemii nezávisle na inzulinu a mohly by být podávány současně s inzulinovým programem. Taková podpůrná terapie by měla být zároveň bezpečná a optimálně by měla mít i jiné přínosy, např. zlepšení krevního tlaku nebo snížení tělesné hmotnosti.

Glifloziny, inhibitory SGLT2, jsou relativně novou skupinou léků, jež snižují glykemii naprosto nezávisle na inzulinu. Tím, že blokují reabsorpci glukózy v renálních proximálních tubulech, vedou ke zvýšenému vylučování glukózy močí, a tím i ke ztrátě kalorií a v důsledku k poklesu tělesné hmotnosti. Díky natriuretickému účinku gliflozinů je léčba doprovázena snížením krevního tlaku, popsán byl i příznivý vliv této léčby na kardiovaskulární a renální parametry pacientů. Inhibitory SGLT2 jsou proto nadějným doplňkem stávajícího portfolia antidiabetických léčiv.

Dapagliflozin je inhibitor SGLT2 schválený pro léčbu DM 2. typu. Jeho účinnost a bezpečnost jako podpůrné terapie u pacientů s DM 1. typu léčených inzulinem zkoumalo dosud několik málo studií – výsledky těchto prací však byly nadějné. Na zařazení dapagliflozinu do léčby pacientů s DM 1. typu se soustředil klinický program DEPICT (DEPICT-1 a DEPICT-2).

Komentář ke studii

MUDr. Milan Flekač, Ph.D.

Výsledky studie DEPICT-2 po 24 týdnech (Komentář ke studii)

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky