Deeskalace dlouhodobé terapie trojkombinací léčiv na indakaterol/glykopyrronium u pacientů s CHOPN – studie SUNSET

Číslo: 4 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Pneumologie

Souhrn

Zásadní postavení v bronchodilatační léčbě chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) mají dlouhodobě působící muskarinoví antagonisté (LAMA) a dlouhodobě působící β2-agonisté (LABA). Podle aktuálních doporučení GOLD by u pacientů s vysokým rizikem a stálými exacerbacemi měla být terapie LABA/LAMA doplněna inhalačními kortikosteroidy (IKS). Většina pacientů s CHOPN však netrpí častými exacerbacemi, a přesto, bez ohledu na platná doporučení, je mnoho z nich léčeno trojkombinací. Takový postup není bez rizika – dlouhodobé užívání IKS je spojeno se zvýšeným rizikem nežádoucích účinků (NÚ), včetně pneumonie, mykobakteriálních infekcí, rozvojem nebo progresí diabetes mellitus (DM) či fraktur.

Léčbu CHOPN je tak potřeba vždy personalizovat. Je nutné identifikovat pacienty, kteří budou mít s největší pravděpodobností prospěch z pokračující dlouhodobé terapie trojkombinací léčiv, a ty, u kterých by optimální léčba měla zahrnovat vysazení IKS a následující podávání dvojkombinace LABA/LAMA. Dosud nebyla k dispozici data, která by dokumentovala přímé vysazení IKS u pacientů s CHOPN dlouhodobě léčených trojkombinací látek, kteří netrpí častými exacerbacemi. To měla změnit klinická studie SUNSET (Study to UnderstaNd the Safety and Efficacy of ICS Withdrawal from Triple therapy in COPD).

Komentář ke studii SUNSET: Deeskalace dlouhodobé terapie pacientů s CHOPN z LABA/LAMA + IKS na LABA/LAMA

MUDr. Šárka Klimešová, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky