Účinnost a renální bezpečnost dapagliflozinu u pacientů s diabetes mellitus 2. typu se současnou léčbou metforminem – data z reálné praxe

Číslo: 4 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Diabetologie

Souhrn

V posledních 20 letech stoupl podíl Italů s diabetes mellitus (DM) v celkové populaci ze 3,4 % na 5,5 %, přitom 91 % pacientů trpí DM 2. typu. Optimální lék pro léčbu DM by v současné době měl nejen účinně snižovat glykemii, ale měl by také pomáhat redukovat tělesnou hmotnost.

Dapagliflozin je selektivní inhibitor sodíko- glukózového kotransportéru 2. typu (SGLT2), který snižuje glykemii prostřednictvím zvýšené exkrece glukózy močí, což je spojeno s osmotickou diurézou a ztrátou kalorií (tzn. poklesem tělesné hmotnosti). Vzhledem k jeho mechanismu účinku jde o metodu snižující glykemii nezávisle na inzulinu.

V rámci klinických studií s pacienty s DM 2. typu již bylo dokumentováno, že léčba dapagliflozinem vede ke snížení hodnot glykovaného hemoglobinu (HbA1c) a k redukci tělesné hmotnosti, a to jak v monoterapii, tak i v kombinaci s jinými léky snižujícími glykemii.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky