Účinnost a bezpečnost rosuvastatinu v dávce 40 mg podávaného samostatně nebo v kombinaci s ezetimibem u pacientů s vysokým kardiovaskulárním rizikem – studie EXPLORER

Číslo: 4 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie

Souhrn

Dosažení cílových hodnot LDL-cholesterolu u osob s vysokým kardiovaskulárním rizikem představuje nelehký problém, zejména proto, že tito pacienti mívají značně vysokou koncentraci LDL-cholesterolu, přičemž cílová hodnota je < 1,8 mmol/l (< 70 mg/dl).

Statiny inhibují HMG-CoA (hydroxymethylglutaryl koenzym A) reduktázu, a tím blokují kaskádu reakcí vedoucích k tvorbě cholesterolu v buňkách (především jaterních). Vliv statinů na snížení LDL-cholesterolu závisí na dávce statinu a také na jeho typu; statiny mají různou účinnost, a proto je nutno znát ekvivalenci dávek jednotlivých statinů (atorvastatin 20 mg odpovídá rosuvastatinu 10 mg). Statiny dokážou zpomalit progresi aterosklerózy, a dokonce navodit její regresi, pokud je koncentrace LDL-cholesterolu nižší než 2 mmol/l.

Nedosáhne-li se cílových hodnot LDL- -cholesterolu monoterapií statinem v nejvyšší tolerované dávce, je třeba zvážit kombinaci statinu s ezetimibem (IIa/B). Ezetimib působí v řasinkovém lemu sliznice tenkého střeva a blokuje reabsorpci cholesterolu ze střeva zpět do krve přes receptor NPC1L1 (Niemannův-Pickův C1-like 1) protein. Studie EXPLORER (EXamination of Potential Lipid-modifying effects Of Rosuvastatin in combination with Ezetimibe versus Rosuvastatin alone) byla jednou z prvních, jež se kombinaci ezetimib + statin věnovala, a to právě u pacientů s vysokým kardiovaskulárním rizikem.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky