Účinnost a bezpečnost léčby ezetimibem a rosuvastatinem v kombinaci i jako monoterapie v léčbě pacientů s primární hypercholesterolemií

Číslo: 4 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie

Souhrn

Léčba hypercholesterolemie je jednou z nejdůležitějších součástí primární i sekundární prevence kardiovaskulárních onemocnění. Monoterapie statiny je často nedostatečná. Tuto situaci by proto mohla zlepšit kombinace ezetimibu s rosuvastatinem. Kombinace ezetimibu a statinu se často nazývá „duální inhibice cholesterolu", neboť jsou tlumeny dva mechanismy, které vedou ke zvyšování koncentrace cholesterolu v organismu: reabsorpce cholesterolu z tenkého střeva a syntéza cholesterolu v jaterních buňkách.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky