Bezpečnost a snášenlivost nintedanibu u pacientů s idiopatickou plicní fibrózou v USA

Číslo: 4 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Pneumologie

Souhrn

Nintedanib byl schválen pro léčbu pacientů s idiopatickou plicní fibrózou (IPF) ve více než 60 zemích včetně Spojených států amerických (USA). Nintedanib je trikinázový inhibitor (inhibice receptoru pro růstový faktor fibroblastů [fibroblast growth factor – FGF], vaskulární endoteliální růstový faktor [vascular endothelial growth factor – VEGF] a destičkový růstový faktor [platelet derived growth factor – PDGF]), který významně zpomaluje progresi IPF tím, že snižuje pokles plicních funkcí léčených pacientů. Účinnost a bezpečnost nintedanibu v léčbě IPF byla prokázána ve dvou velkých studiích III. fáze – INPULSIS-1 a INPULSIS-2. Pokud se u pacientů v těchto studiích objevily nežádoucí účinky (NÚ) spojené s léčbou nintedanibem, byly ve většině případů dobře zvladatelné. Pro NÚ trvale ukončilo studijní medikaci 19,3 % pacientů léčených nintedanibem vs. 13,0 % pacientů na placebu. Nejčastěji zaznamenaným NÚ ve studiích INPULSIS byly gastrointestinální obtíže, a to zejména průjem. Informace o bezpečnosti a snášenlivosti nintedanibu při léčbě IPF v podmínkách reálné klinické praxe byly dále shromažďovány v rámci postmarketingového sledování po uvedení léku na trh.

Komentář ke studii

MUDr. Martina Šterclová, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky