Inzulin glargin 300 U/ml vs. inzulin degludek 100 U/ml v prvním head-to-head porovnání u pacientů s DM 2. typu bez předchozí léčby inzulinem – výsledky studie BRIGHT

Číslo: 4 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Diabetologie

Souhrn

Druhá generace bazálních inzulinových analog s dlouhodobým působením, do které řadíme inzulin glargin 300 U/ml (IGlar) a inzulin degludek (IDeg), je ve srovnání s předchozí, první generací bazálních inzulinů při léčbě pacientů s diabetes mellitus (DM) 2. typu stejně účinná. Jejich výhodou je však delší trvání účinku, téměř bezvrcholový průběh účinku, menší glykemická variabilita, nižší riziko výskytu hypoglykemií a nižší hmotnostní přírůstky. Mezi oběma zmíněnými bazálními analogy druhé generace však dosud nebylo provedeno přímé srovnání účinnosti v randomizované klinické studii. To měla napravit klinická studie BRIGHT, jejíž výsledky byly v nedávné době publikovány.

Komentář ke studii

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky