Porovnání charakteristik a léčby pacientů zařazených do registru CHAMP-HF vs. do studie PARADIGM-HF

Číslo: 4 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie

Souhrn

Současná guidelines pro léčbu srdečního selhání (SS) doporučují inhibitory ACE (ACEI) nebo sartany (ARB), β-blokátory (BB) a antagonisty mineralokortikoidních receptorů (MRA). Kromě toho je u pacientů s NYHA II až III, kteří snášejí inhibitory ACE nebo ARB, doporučeno jejich nahrazení ARNI, protože bylo prokázáno, že takový postup ještě dále snižuje morbiditu a mortalitu. Jmenovaná doporučení (I. třída, úroveň důkazů B–R) byla stanovena na základě výsledků studie PARADIGM-HF (Prospective comparison of angiotensin receptor neprilysin inhibitor [ARNI] with ACEI to Determine Impact on Global Mortality and morbidity in Heart Failure).

Specifická vstupní a vylučovací kritéria studie PARADIGM-HF a postupná aktivní zaváděcí (run-in) perioda vedly k obavám, že účastníci studie PARADIGM-HF byli vysoce selektovanou populací s chronickým HFrEF. K objasnění otázky, do jaké míry populace pacientů randomizovaných ve studii PARADIGM-HF reflektuje pacienty ze současné běžné klinické praxe, byla realizována tato analýza.

Komentář ke studii

doc. MUDr. Filip Málek, Ph.D., MBA

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky