Porovnání charakteristik a léčby pacientů zařazených do registru CHAMP-HF vs. do studie PARADIGM-HF

Číslo: 4 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie

Souhrn

Současná guidelines pro léčbu srdečního selhání (SS) doporučují inhibitory ACE (ACEI) nebo sartany (ARB), β-blokátory (BB) a antagonisty mineralokortikoidních receptorů (MRA). Kromě toho je u pacientů s NYHA II až III, kteří snášejí inhibitory ACE nebo ARB, doporučeno jejich nahrazení ARNI, protože bylo prokázáno, že takový postup ještě dále snižuje morbiditu a mortalitu. Jmenovaná doporučení (I. třída, úroveň důkazů B–R) byla stanovena na základě výsledků studie PARADIGM-HF (Prospective comparison of angiotensin receptor neprilysin inhibitor [ARNI] with ACEI to Determine Impact on Global Mortality and morbidity in Heart Failure).

Specifická vstupní a vylučovací kritéria studie PARADIGM-HF a postupná aktivní zaváděcí (run-in) perioda vedly k obavám, že účastníci studie PARADIGM-HF byli vysoce selektovanou populací s chronickým HFrEF. K objasnění otázky, do jaké míry populace pacientů randomizovaných ve studii PARADIGM-HF reflektuje pacienty ze současné běžné klinické praxe, byla realizována tato analýza.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky