Účinnost omalizumabu u pacientů s těžkým alergickým astmatem v závislosti na počtu eosinofilů – studie STELLAIR

Číslo: 4 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Pneumologie

Souhrn

Těžké astma je heterogenní onemocnění s mnoha fenotypy, jako je např. alergické nebo eosinofilní astma. V dětství jednoznačně převažuje alergické eosinofilní astma. Astma nastupující u dospělých může být eosinofilní, ale také se může vyskytovat mnoho dalších, neeosinofilních fenotypů. Přibližně 70 % astmatických pacientů je zároveň alergických.

Od roku 2005 můžeme v léčbě těžkého astmatu používat omalizumab. Jedná se o monoklonální protilátku, která se selektivně váže na lidský imunoglobulin E, ale působí i na receptorových úrovních (down‑regulace receptorů žírných buněk, bazofilů a cirkulujících dendritických buněk). Omalizumab je v současné době indikován jako přídatná terapie u dětí a dospělých s nekontrolovatelným perzistentním těžkým alergickým astmatem.

Rozsáhlé randomizované studie s omalizumabem i studie z reálné klinické praxe již prokázaly, že léčba omalizumabem je účinná v prevenci exacerbací, vede ke zlepšení symptomů a kvality života a pomáhá u pacientů také snižovat užívání systémových kortikosteroidů.

V léčbě těžkého eosinofilního astmatu najdou své uplatnění i nové terapie, které cílí na IL-5 nebo receptor pro IL-5 ve stejné Th2 dráze. Zdá se, že takové terapie jsou klinicky nejúčinnější u pacientů s vysokou koncentrací eosinofilních buněk, proto je jejich indikace omezena pouze pro pacienty s refrakterním těžkým eosinofilním astmatem, jejichž počet eosinofilů dosahuje po dobu 12 měsíců ≥ 300 buněk/μl.

Je zajímavé, že velký podíl pacientů s těžkým alergickým astmatem mívá také zvýšené hladiny eosinofilů (≥ 300 buněk/μl). Na důležitost eosinofilních hodnot před zahájením léčby omalizumabem se u těchto pacientů zaměřila klinická studie STELLAIR.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky