Analýza kardiovaskulárních příhod souvisejících s léčbou inhibitory SGLT2 nebo jinými léky snižujícími glykemii – studie CVD-REAL 2

Číslo: 4 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie

Souhrn

Randomizované studie již dokumentovaly, že pacienti s diabetes mellitus (DM) 2. typu ve vysokém kardiovaskulárním (KV) riziku mají při léčbě inhibitory SGLT2 nižší riziko KV příhod (většina pacientů v těchto studiích měla diagnostikované KV onemocnění). Podle dostupných dat z reálné klinické praxe se zdá, že účinek inhibitorů SGLT2 je podobný i u pacientů s DM 2. typu s nižším KV rizikem, ačkoliv dosavadní analýzy byly zaměřeny především na srdeční selhání a úmrtí a byly limitovány i geograficky (probíhaly pouze v USA a Evropě).

Studie CVD-REAL (Comparative Effectiveness of Cardiovascular Outcomes in New Users of SGLT2 Inhibitors) ukázala, že jednotlivé glifloziny mají srovnatelný KV účinek u širokého spektra populací pacientů s DM 2. typu, včetně pacientů s nízkorizikovým profilem. Pravděpodobně se tedy jedná o tzv. class effect, tj. účinek celé třídy gliflozinů.

Velké a dobře navržené studie, které by porovnávaly KV účinnost rozdílných terapií DM 2. typu, nebyly v asijsko-pacifické oblasti a na Středním východě dosud realizovány, i když v těchto regionech žije značná část celosvětové diabetické populace.

I přes prokázaný KV přínos léčby inhibitory SGLT2 je stále nezbytné zkoumat účinky této terapie u pacientů v reálné klinické praxi, a to napříč různými částmi světa a také s přihlédnutím k mnoha rozdílným KV parametrům. Z těchto důvodů byla provedena klinická studie CVD-REAL 2.

Nižší riziko kardiovaskulárních příhod a úmrtí ve spojitosti se zahájením léčby inhibitory SGLT2 vs. inhibitory DPP-4 – analýza ze studie CVD-REAL 2 (Komentář ke studii)

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky