Bevacizumab plus chemoterapie u dětí s metastazujícím sarkomem měkkých tkání: studie BERNIE

Číslo: 4 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie

Souhrn

Bevacizumab je v současnosti bohatě využívanou monoklonální protilátkou, nacházející své uplatnění i mimo onkologické indikace. Nově však byl zjišťován jeho možný přínos u dětí a adolescentů s metastazujícím rhabdomyosarkomem nebo jiným sarkomem měkkých tkání. Nemocní (n = 154) byli randomizováni k indukční chemoterapii (čtyři cykly IVADo + pět cyklů IVA ± bevacizumab), operačnímu řešení a/nebo radioterapii s následnou udržovací chemoterapií (12 cyklů cyclofosfamid + vinorelbin ± bevacizumab). Primárně sledovaný ukazatel, kterým byl medián přežití bez příhody (EFS), byl 14,9 měsíce při užití chemoterapie a 20,7 měsíce při volbě bevacizumabu + chemoterapie (HR: 0,93; 95% CI: 0,61–1,41; p = 0,72). Hodnota HR pro EFS však byla vyšší u nemocných s rhabdomyosarkomem (1,24) oproti nemocným s jiným sarkomem měkkých tkání (0,64). Objektivní odpovědi při chemoterapii bylo dosaženo u 36 % nemocných a při kombinaci s bevacizumabem u 54 % pacientů.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky