Kanakinumab účinný v léčbě rekurentních horečnatých stavů

Číslo: 4 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Vnitřní lékařství

Souhrn

Familiární středomořská horečka (FMF) je autosomálně-recesivní zánětlivé onemocnění způsobené mutací genu MEFV, k jehož léčbě je nejčastěji využíván kolchicin. Typické jsou pro ni rekurentní horečky, analogicky jako je tomu např. u syndromu hyperimunoglobulinemie D nebo syndromu TRAPS. Účinná léčba u těchto stavů bohužel zatím schází a je spíše symptomatická. Proto byl aktuálně zkoumán možný přínos kanakinumabu v dávce 150 mg s. c. podávaného každé 4 týdny. V 16. týdnu bylo kladné odpovědi na léčbu dosaženo u výrazně vyššího počtu nemocných než při užívání placeba – 61 % vs. 6 % u horečky středomoří (p < 0,001), 35 % vs. 6 % u syndromu hyperimunoglobulinemie D (p = 0,003) a 45 % vs. 8 % u TRAPS (p = 0,006). Při zahrnutí nemocných (refrakterních k léčbě kolchicinem), u kterých bylo přistoupeno k eskalaci dávky na 300 mg, bylo kompletní odpovědi dosaženo u jednotlivých typů refrakterních horečnatých stavů v 71 %, 57 % a 73 %. Nejčastěji pozorovanými nežádoucími účinky kanakinumabu byly infekce.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky