Larotrectinib v léčbě tumorů vykazujících fúzi TRK

Číslo: 4 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie

Souhrn

Fúze zahrnující jednu ze tří kináz tropomyosinových receptorů (TRK) jsou objevovány u celé řady tumorů postihujících dospělou i pediatrickou populaci. Nově byl zkoumán možný terapeutický přínos larotrectinibu, vysoce selektivního inhibitoru TRK, v léčbě různorodých tumorů, jejichž společným znakem byla přítomnost těchto fúzí. Primárně byla hodnocena celková odpověď na léčbu, sekundárně pak její trvání, doba přežití bez progrese a samozřejmě bezpečnost. Soubor zahrnoval 55 pacientů ve věku od 4 měsíců do 76 let s celkem 17 různými typy tumorů s TRK-pozitivní fúzí. Celková odpověď byla dle nezávislých pozorovatelů dosažena v 75 % případů (dle investigátorů dokonce v 80 %). Na konci prvního roku od vstupu do studie přetrvávala kladná odpověď na léčbu u 71 % nemocných a 55 % bylo bez známek progrese. Mediánů trvání odpovědi a přežívání bez progrese nebylo dosaženo. Zaznamenané nežádoucí účinky byly většinou lehkého charakteru a ani v jednom případě nevedly k ukončení léčby.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky