Olaparib v léčbě metastazujícího karcinomu prsu

Číslo: 4 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie

Souhrn

Olaparib je perorálně užívaný inhibitor poly(ADP-ribózo)polymerázy (PARP), tedy enzymu nezbytného k reparaci poškozených bází a jednořetězcových zlomů. Své uplatnění nachází u žen s platina-senzitivním relabujícím high-grade serózním epiteliálním nádorem vaječníku, vejcovodu nebo primárně peritoneálním nádorem s mutací BRCA. Přínosem by však podle výsledků recentní klinické studie mohl být i u nemocných s metastazujícím karcinomem prsu se zárodečnou mutací BRCA. Šlo o randomizovanou otevřenou studii III. fáze, ve které byla jeho účinnost v monoterapii porovnávána oproti běžné terapii (n = 302). Medián přežití bez progrese byl signifikantně delší při léčbě olaparibem – 7 měsíců vs. 4,2 měsíce (HR pro progresi nebo úmrtí: 0 58; 95% CI: 0,43–0,80; p < 0,001). Ve prospěch olaparibu svědčila i vyšší četnost odpovědí na léčbu – 59,9 % vs. 28,8 %.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky