Durvalumab po chemoradioterapii u NSCLC

Číslo: 4 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie

Souhrn

I navzdory podání definitivní chemoradioterapie u většiny nemocných s lokálně pokročilým, neresekovatelným nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) dochází během času k progresi základního onemocnění. V recentní studii III. fáze byla porovnávána účinnost protilátky namířené proti PD-L1, durvalumabu jakožto konsolidační léčby u nemocných s NSCLC ve 3. stadiu, u nichž onemocnění neprogredovalo po dvou nebo více cyklech chemoradioterapie obsahující platinu (n = 709). Medián přežití bez progrese (PFS) činil 16,8 měsíce oproti pouhým 5,6 měsíce u placeba (HR pro progresi či úmrtí: 0,52; 95% CI: 0,42–0,65; p < 0,001). Dvanáctiměsíčního PFS bylo dosaženo u 55,9 % vs. 35,3 % nemocných a osmnáctiměsíčního PFS u 44,2 % vs. 27 %. Dosažení odpovědi bylo významně vyšší při nasazení durvalumabu – 28,4 % vs. 16 % (p < 0,001); delší byl rovněž medián jejího trvání – 72,8 % vs. 46,8 % nemocných vykazovalo terapeutickou odpověď i v 18. měsíci. Významně delší byl u durvalumabu čas do úmrtí či vzniku vzdálených metastáz – 23,2 měsíce vs. 14,6 měsíce.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky