Ibrutinib plus rituximab u Waldenströmovy makroglobulinemie

Číslo: 4 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Hematoonkologie

Souhrn

Monoterapie ibrutinibem je účinná u nemocných s relabující formou poměrně vzácné formy B-buněčného lymfomu – Waldenströmovy makroglobulinemie. Nově byla zkoumána jeho účinnost v kombinaci s rituximabem u 150 symptomatických pacientů ve srovnání s rituximabem podávaným s placebem. Primárním sledovaným ukazatelem bylo přežití bez progrese, jehož bylo ve 30. měsíci dosaženo u 82 % pacientů léčených kombinací, zatímco při monoterapii rituximabem šlo o pouze 28 % – HR pro progresi nebo úmrtí: 0,20 (p < 0,001). Přínos ibrutinibu přitom nebyl závislý na genotypu MYD88 či CXCR4. Lepší účinnost prokázal také v dosažení velké léčebné odpovědi (72 % vs. 32 %; p < 0,001). Nejčastěji pozorovanými nežádoucími účinky byly poinfuzní reakce, průjem, artralgie a nevolnost.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky