Sunitinib u metastazujícího karcinomu ledvin při nefrektomii

Číslo: 4 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie

Souhrn

Cytoredukční nefrektomie dlouhodobě představuje standardní terapeutické opatření u pacientů s metastazujícím karcinomem ledviny. Přínos tohoto postupu se opírá jak o výsledky randomizovaných studií, tak o empirická data. Dosud nebyl zkoumán možný prospěch nemocných z cílené léčby. Aktuálně tak bylo hodnoceno podávání sunitinibu 50 mg/den u pacientů s metastazujícím klarocelulárním karcinomem po nefrektomii v porovnání s nemocnými bez předchozí nefrektomie (n = 450). Plánovaná průběžná analýza byla provedena s mediánem sledování 50,9 měsíce, v němž bylo zaznamenáno 326 úmrtí. Z analýzy výsledků je zřejmé, že monoterapie sunitinibem byla non-inferiorní k jeho kombinaci s předchozí nefrektomií s ohledem na celkové přežití (HR: 0,89; 95% CI: 0,71–1,10). Medián celkového přežití činil 18,4 měsíce pro samotný sunitinib a 13,9 měsíce u nefrektomovaných pacientů léčených sunitinibem. Co se týká bezpečnosti, nebyly zaznamenány žádné nové nežádoucí účinky.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky