Léčba H. pylori v prevenci metachronního karcinomu žaludku

Číslo: 4 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie

Souhrn

Eradikace Helicobacter pylori je nejčastěji zmiňována v souvislosti s peptickým vředem. Ukazuje se však, že jeho včasná eradikace může významně snížit i pozdější výskyt karcinomu žaludku. Svědčí o tom závěry prospektivní dvojitě zaslepené placebem kontrolované randomizované studie, v níž 470 pacientů podstoupilo endoskopickou resekci pro ranou formu karcinomu žaludku nebo adenom vysokého stupně. Následně jim byla nasazena eradikační kúra, nebo placebo a nejméně po dobu dalšího 1 roku byl u nich sledován výskyt karcinomu. Ten se při mediánu sledování 5,9 roku vyskytl u 13,4 % pacientů v placebovém rameni a pouze u 7,2 % nemocných, kteří podstoupili eradikační léčbu – HR: 0,50 (95% CI: 0,26–0,94; p = 0,03).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky