Axitinib v léčbě karcinomu žlučových cest

Číslo: 4 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie

Souhrn

Podobně jako u řady jiných onkologických onemocnění, rovněž u karcinomu žlučových cest je poukazováno na významnou patogenetickou roli receptoru pro vaskulární endoteliální růstový faktor (VEGFR). V terapii byla proto nově testována účinnost selektivního inhibitoru VEGFR-1/2/3 axitinibu u nemocných, kteří již nedostatečně reagovali na léčbu gemcitabinem (n = 5). Částečné odpovědi bylo dosaženo u jednoho nemocného. Ke stabilizaci onemocnění došlo u tří nemocných, u posledního nemocného bohužel nemoc progredovala. Celkové přežití se pohybovalo v rozmezí od 2 měsíců do 19,9 měsíce a délka přežití bez progrese od 1,5 měsíce do 7,4 měsíce. Podávání axitinibu přitom bylo nemocnými velmi dobře snášeno.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky