Nové možnosti v udržovací léčbě karcinomu ovaria

Číslo: 5 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z kongresů
Obor: Onkologie

Souhrn

Dne 5. září 2018 se v Kongresovém centru v Praze konalo v rámci Pražských onkologických dnů odborné sympozium společnosti AstraZeneca s názvem Nové možnosti v udržovací léčbě karcinomu ovaria. Přednášejícími byli doc. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D. (Odbor vědy, výzkumu a výuky, Klinika komplexní onkologické péče, Oddělení epidemiologie a genetiky nádorů, MOÚ Brno) a doc. MUDr. Michal Zikán, Ph.D. (Onkogynekologické centrum, Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Praha).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky