Fixní kombinace netupitantu a palonosetronu

Číslo: 5 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Profily léčiv
Obor: Onkologie
Autoři: doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D. 1,2
PharmDr. Šárka Kozáková, MBA1,3
Autoři - působiště: 1 Farmakologický ústav LF MU, Brno
2 Oddělení klinických hodnocení MOÚ, Brno
3 Ústavní lékárna MOÚ, Brno
Klíčová slova: nevolnost a zvracení indukované chemoterapií, CINV, inhibitor receptoru 5-HT3, inhibitor NK1-receptoru, palonosetron, netupitant
Citace: Demlová R, Kozáková Š. Fixní kombinace netupitantu a palonosetronu. Farmakoterapie 2018;14(5):618–624.

Souhrn

Adekvátní profylaxe a antiemetická terapie vedené dle aktuálních doporučených postupů musejí být nedílnou součástí stávající moderní onkologické terapie. Nevolnost a zvracení způsobené protinádorovou cytostatickou terapií (CINV – chemotherapy-induced nausea and vomiting) můžou výrazně ovlivňovat protinádorovou léčbu, mají vliv na její další průběh, včetně podání následných cyklů chemoterapie, a mají rovněž významný dopad na kvalitu života pacientů.

NEPA je novější perorální fixní dávka kombinace netupitantu, vysoce selektivního antagonisty receptoru neurokininu 1 (NK1), a palonosetronu, farmakologicky a klinicky odlišného inhibitoru serotoninu typu 3 (5-HT3). Farmakodynamickým cílením na odlišná receptorová místa a rozdílné dráhy zapojené do regulace emeze ovlivňuje časnou i opožděnou fázi nauzey a zvracení. Současně se díky fixní kombinaci zvyšuje compliance pacienta, neboť se podává perorálně pouze v jedné denní dávce.

Literatura

Demlová R, Kozáková Š. Fixní kombinace netupitantu a palonosetronu. Farmakoterapie 2018;14(5):618–624.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky