Nivolumab v léčbě NSCLC

Číslo: 5 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Profily léčiv
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Lenka Jakubíková, Ph.D.
Autoři - působiště: Klinika nemocí plicních a tuberkulózy LF MU a FN, Brno
Klíčová slova: nivolumab, skvamózní karcinom plic, neskvamózní karcinom plic, NSCLC
Citace: Jakubíková L. Nivolumab v léčbě NSCLC. Farmakoterapie 2018;14(5):625–636.

Souhrn

Nivolumab je plně humánní protilátka IgG4, která selektivně blokuje interakci mezi PD-1 a PD-L1/PD-L2 a restartuje imunitní reakci proti nádorovým buňkám. V současné době je checkpoint inhibitor PD-1 nivolumab schválen k léčbě pacientů s pokročilým maligním melanomem včetně adjuvantní léčby, dále k léčbě předléčených pacientů s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic a pokročilým renálním karcinomem, k léčbě předléčených pacientů s recidivujícím nebo rezistentním Hodgkinovým lymfomem, pacientů s rekurentním nebo metastazujícím SCCHN, kteří progredují při nebo po předchozí léčbě platinovými deriváty, a dále k léčbě předléčených pacientů s pokročilým nebo metastazujícím uroteliálním karcinomem. V březnu 2015 schválil americký Úřad pro potraviny a léčiva (FDA – Food and Drug Administration) nivolumab pro léčbu pokročilého spinocelulárního NSCLC, který přestal reagovat na léčbu chemoterapií. Toto schválení bylo založeno na výsledcích klinické studie III. fáze CheckMate 017. V říjnu 2015 rozšířil FDA svůj souhlas o neskvamózní NSCLC. Toto schválení bylo založeno na výsledcích studie III. fáze CheckMate 057. Tato přehledová práce má za cíl sumarizovat zásadní dosažené výsledky terapie nivolumabem v léčbě NSCLC. Imunoterapie představuje významný směr moderní onkologické léčby a pro pacienty s plicním karcinomem přináší naději na prodloužení života a zlepšení jeho kvality.

Literatura

Jakubíková L. Nivolumab v léčbě NSCLC. Farmakoterapie 2018;14(5):625–636.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky